Hakkımızda


Diver Dizayn Ambalaj, Ambalaj sektöründe yılların deneyimine sahip olup, dinamik yapısı ile hizmet verdiği büyük markaların da teveccühünü kazanma başarısını gösterebilmiş bir firmadır. Hazırlık ve hizmet sürecinde kullandığı teknoloji ile daima kendini yenileyebilen Diver, aynı zamanda Ambalaj sektöründe haklı bir takdir kazanabilme başarısını da gösterebilmiştir. Henüz Diver Dizayn Ambalaj Kağıt Matbaa ve Reklam Hizmetleri ile tanışmadıysanız sizleri Diver Dizayn Ambalaj'a davet ediyoruz!


.

Vizyonumuz


Bireysel ve kurumsal performansın sürekli gelişiminin sağlanmasına destek veren düşünceleri müşterilerine sunarak, Ambalaj, Matbaa ve Reklam sektöründeki hizmet verimliliğinin artırılması, sürekli öğrenen, gelişen bir Türkiye ve daha mutlu yarınlar yaratılması yolundaki atılan adımlara geniş hizmet ağı ile destek vermek...


.

Misyonumuz


Çevre bilinci ve toplam kalite inancı içinde; "insana ve Yaşama Saygı"nın temel değer olduğu, insan kaynağımızı, teknolojiyi ve bilgiyi en etkin ve en verimli şekilde kullanarak, keyifli ve yaratıcı bir paylaşım ortamı oluşturma yoluyla bireylerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştiren ürün ve hizmetlerini hedef kitlesine sunarak hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlara değer yaratmak. Akılcı ve öncü yaklaşımlarımızı sürdürmek, gelir ve istihdam yaratarak; ülkemizin, sektörümüzün, çalışanlarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükseltmek...


.

Değerlerimiz


Hizmet verdiği kişi ve kurumların hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaati gibi korumak, insani sevmek ve saygılı olmak...